Čo vlastne znamená ATEX ?

Smernica ATEX (94/9EC) nariaďuje výrobcom dodávať iba elektronické zariadenia, ktoré sú riadne certifikované. Pre užívateľov je tu ATEX (99/92/EC), ktorý reguluje požiadavky zdravia a bezpečnosti pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Tento platí od 1. júla 2003. Podľa smernice ATEX každá plocha, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu musí byť riadne označená a na takejto ploche je povolené používať iba výstroj riadne certifikovaný. Smernica ATEX rozdeľuje plochy do troch skupín : kategória 1, kategória 2, kategória 3.
ATEX kategória 1 - nebezpečenstvo výbuchu hrozí viac ako 1000 hodín za rok
ATEX kategória 2 - nebezpečenstvo výbuchu hrozí 10 – 1000 hodín za rok
ATEX kategória 3 - nebezpečenstvo výbuchu hrozí menej ako 10 hodín za rok